Improvisation som udviklings-driver


Impro Forum er Kim von Bülow´s professionelle legeplads. Her udbydes en lang række aktiviteter til virksomheder, organisationer og institutioner. Fælles for alle aktiviteterne er begrebet improvisation. Den bærende ide er at  improvisationer udført målrettet og med kvalitet kan føre os op på et højere niveau, et niveau hvor vores mål kan realiseres. Evnen til at improvisere er evnen til at skabe nyt i fællesskaber. En evne der trækker på intuition, ikke-bevidstgjort viden og en fornemmelse for fremtidens behov. Improvisation understøtter og befordre tidens vigtigste tendenser indenfor coaching, kreativitet, mindfulness, innovation, læring, performance og praksisfællesskaber. 


Improvisation er en metode, der befordrer kreative og innovative tanker og skaber forandring. Improvisation er et redskab, der åbner dine sanser, får dig til at reflektere og tænke fremad i stedet for at gøre mere af det samme. Denne hjemmeside omhandler kurser og aktiviteter med et fælles fokus på en generel indføring i improvisationens verden og på at tænke og bruge metoden i arbejdslivet og ledelsesarbejdet. Derudover er der fokus på improvisation i en kunstnerisk sammenhæng.